BLOG
CE-MARKERINGAKOESTISCHE DEUREN

#7 VRAGEN OVER CE-MARKERING

1) Wat is de CE-markering en waarvoor dient ze?

De CE-markering van bouwproducten moet fabrikanten in staat stellen om hun producten in alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte ( Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) op de markt te brengen. De CE-markering vermeldt ook de prestaties van een product volgens veralgemeende Europese normen.

"CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke vereisten. 
Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid"

2) Welke producten moeten over een CE-markering beschikken?

De normering zal een impact hebben op tal van onderdelen van een brandwerende binnendeur: zowel het vaste kader, de deurvleugel(s), het hang- en sluitwerk, de nodige voegen en de eventuele volle of beglaasde zij- en bovenpanelen. Een geldige CE-markering spreekt dus op een geheel van conforme onderdelen.

3) Wanneer is de CE-markering mogelijk en wanneer is ze verplicht?

Voor een aantal producten is de CE-markering op heden reeds verplicht (brandwerende buitendeurgehelen en garagedeurgehelen). Voor brandwerende binnendeurgehelen is er momenteel nog geen uitsluitsel wanneer deze normering bindend zal worden. In de vakorganisaties wordt nu rekening gehouden dat dit ten vroegste in 2022 - 2023 zal zijn. Doordat de impact zo verregaand is, zal er onvermijdelijk een overgangsperiode van 2 à 3 jaar noodzakelijk zijn. Na verloop van deze periode wordt de markering verplicht en mogen fabrikanten hun producten niet langer zonder markering op de markt brengen.

4) Tot wanneer kan men brandwerende deurgehelen en -vleugels die onder de Belgische RF-classificatie vallen, op de markt brengen?

Zodra de CE-markering verplicht is, zullen brandwerende deurgehelen in België aan de Europese EI1 30- of EI1 60-klasse moeten beantwoorden. Apart verkochte brandwerende deurvleugels kunnen niet voorzien worden van een CE-markering. De brandwerende deurvleugels die gebruikt kunnen worden in CE-gemarkeerde deurgehelen moeten op een (strengere)manier getest worden dan volgens de huidige normering.

"Het aanbrengen van een CE-markering zou enkel gelden voor een bouwproduct voor distributie of levering. Wanneer een schrijnwerker een bouwproduct fabriceert en vervolgens in een bouwwerk integreert zonder het op de markt te brengen als product zou deze verplichting niet gelden."

5) Wiens verplichting om een CE-markering aan te brengen?

Hier is de regelgeving momenteel nog niet duidelijk en helder. Het aanbrengen van een CE-markering zou enkel gelden voor een bouwproduct voor distributie of levering. Wanneer een schrijnwerker een bouwproduct fabriceert en vervolgens in een bouwwerk integreert zonder het op de markt te brengen als product zou deze verplichting niet gelden.

De Bouwproductenverordening (BPV) geldt alleen wanneer een bouwproduct voor ‘distributie’ of ‘gebruik’ op de markt van de Europese Unie ‘geleverd’ wordt of wanneer het op deze markt‘beschikbaar’ gemaakt wordt (eerste terbeschikkingstelling). Bijgevolg is de BPV niet van toepassing (of ‘lijkt ze niet van toepassing te zijn’ volgens de diensten van de Europese Unie) wanneer een aannemer een bouwproduct fabriceert en vervolgens in een bouwwerk integreert zonder het als een product op de markt gebracht te hebben. Op dit moment is de schrijnwerker zelf verantwoordelijk voor de CE-markering. Momenteel is er bij deze interpretatie nog ruimte voor interpretatie en moeten er dus nog een aantal zaken duidelijk gesteld worden.

#SSST - De buren luisteren mee!

Een deur is maar een deur, tot de buren meeluisteren!

Geluidsisolatie  is van essentieel belang niet alleen om luistervinken te weren maar ook voor  het welzijn van mensen in hun woon- en werkomgeving.  Daarom is het  wenselijk dat bouwelementen en dus ook deuren geluidsisolerend zijn. Geluidwerendheid is in bepaalde situaties zoals in zorgcentra, onderwijslocaties, hotelkamers, congreszalen tandarts- en huisartspraktijken,  enz. zelfs noodzakelijk.  

Geluid  laat zich niet zomaar tegen houden, daarom is alléén het toepassen van een  geluidwerende deurblad met een bepaalde geluidswaarde niet voldoende. Het  kleinste geluidslek heeft grote gevolgen.  Deur, kozijn en wand moeten  nauwkeurig op elkaar aansluiten.  Een valdorpel in de deur en  afdichtingsprofielen in de sponningen van het kozijn, reduceren geluidslekken  tot een minimum.

Het is daarom belangrijk om de geluidswerende waarde  van het deurgeheel te kennen en niet alleen van de deur.
Volgende  definities moeten je helpen de juiste deur te kiezen.

Afgeleid van de definities kan je dus besluiten dat de praktijkwaarde (Rw,R) de meest waardevolle indicatie zal geven van geluidwerendheid. Deze waarde is echter van zoveel neven factoren (wand, randgeluiden,…) afhankelijk dat dit niet kan worden gebruikt als vergelijkende standaard.  Vandaar dat de Rw,p-waarde de meest accurate manier is om deurgehelen naar geluidswerende functionaliteit te evalueren.   We onderscheiden een aantal categorieën.

Hoop dat we met dit artikel wat duidelijk geschept hebben.  Je weet nu dus beter welke deurgehelen te kiezen voor welke toepassing!  Het kan uiteraard ook nog makkelijker door ons even op te bellen!

  Op zoek naar de perfecte deur of toebehoren? Maak gebruik van onze expertise, ervaring en kennis.