VIDEOPDF DOWNLOAD

Lees volgende instructies aandachtig alvorens van start te gaan:

Deurelementen

Deze plaatsklarebinnendeuren dienen te worden gecombineerd met een Smart deurkast set of met de Smart deur elementen die je à la carte kunt samenstellen.  Controleer of je beschikt over een deurblad, een deurkast, deurlijsten, 3 scharnieren, 1 slot en een deurkruk.  Deze deuren zijn omkeerbaar.  Dit wil zeggen dat ze zowel rechts- als linksdraaiend kunnen worden geïnstalleerd. Hier zijn de scharnieren, het slot, de deurkast alsook de deur op afgestemd.

Gereedschappen

Verder  dien je ook montagelijm, een kitpistool, PU montageschuim (250 ml per deur),  schilderstape, een rolmeter, een waterpas, een aantal spieën, een cirkelzaag  met langsgeleider of handzaag, een cuttermes, een schroefboormachine en een potlood bij de hand te hebben.  

Voorbereidingen

  • Controleer  of de muuropening 6 tot 12 cm breder en 2.5 tot 6 cm hoger is dan het deurblad.  De opening tussen jouw deurkast en de muur wordt immers door jouw deurlijsten overbrugd.    
  • Controleer  ook of de door je gekozen deurkast breed genoeg is voor de dikte van jouw  muren.  Dit doe je door de dikte van jouw muren boven, midden en onderaan te meten. De breedte van jouw deurkast moet groter of gelijk zijn aan de hoogst  gemeten waarde. Deze hoogst gemeten waarde is tevens de maat waarop je jouw deurkast dient op af te stemmen.  (breedte deurkast)
  • Kies  de draairichting en positie van jouw deur.  Opendraaiend in de kamer of uit de kamer?  Opendraaiend links of rechts?  Het kan allemaal met deze omkeerbare Smart  deur.

Installatie in 3 eenvoudige stappen:

Stap 1: Voorbereiding van de deurkast en het deurblad

1.       Zaag de deurkast (links, rechts en kopstuk) op breedte.  (Zie boven, breedte deurkast).  

2.      Zaag het kopstuk van de deurkast op maat. Breedte deur  + 5mm +2x dikte deurkast. Indien jouw deurblad 830mm is en jouw deurkast een  dikte heeft van 15mm dan dien je het kopstuk op 865mm af te korten.    

3.      Bevestig de scharnieren – onderdeel dagstuk = geronde  delen – in de daarvoor voorziene uitfrezingen in het dagstuk.  (Zie belangrijke opmerkingen, Versteviging  scharnier boringen.)  

4.      Schroef de slotplaat in de voorziene uitfrezing van de  deurkast.  

5.      Schroef de scharnieren – onderdeel deurblad = hoekig  deel – op het deurblad.  Dit dient 100%  gelijk met de zijkant van het deurblad te gebeuren.    

Voor de plaatsing van het dagstuk in de muuropening is  het aan te raden te controleren of de scharnierstukken van het deurblad en  deurkast in elkaar passen.    

Stap 2: Montage en plaatsing deurkast

1. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven  kops op de lange benen van de kast.    

2.      Plaats het  kader met behulp van een spietje zeker één millimeter van de grond om contact  met water zo klein mogelijk te maken.   Zorg er tevens voor dat de verticale benen van de deurkast even hoog  staan (loodrecht).    

3.      Plaats het kader voorlopig vast in de deuropening met  behulp van spietjes links en rechts boven.    

4.     Plaats de scharnierkant van de deurkast vlak met de  muur alsook waterpas door middel van spietjes ter hoogte van de scharnieren.  

5.     Hang het deurblad in de scharnieren eens de  scharnierkant van het kader pas staat.  

6.      Plaats nu ook de slotkant loodrecht en vlak met de muur  in de deuropening met behulp van spietjes.    

7.       Open het deurblad meermaals om na te gaan of de speling  rondom het deurblad goed is (2.5 mm aan beide zijden). Aanpassen indien  nodig.  

         Voor het definitief vast zetten van de deurkast kunnen  we op twee manieren te werk gaan:

          Optie 1: Zet de deurkast definitief vast met PU montage- schuim: Spuit een  beperkte hoeveelheid montageschuim tussen de muur en de deurkast.    

         Optie 2: Zet de deurkast vast met afstandsschroeven. (Advies bij zware deuren).  Boor gaten in de groef voor de listel ter  hoogte van de scharnieren, het slot en 20 cm boven de grond doorheen de  deurkast en in de muur. Schroef de  afstandsschroeven met plug vast om de deurkast vast te zetten.  Spuit een beperkte hoeveelheid montageschuim tussen de muur en de deurkast.

8.       Uithardingstijd +/- 60 min. Verwijder het overtollige  montageschuim met een cuttermes.  Let  op: vul de naden slechts voor de helft op.    Het schuim zet bij uitharding nog uit.    

Stap 3: Afwerking deurkast

1.       Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van montagelijm en hou de listels op hun plaats met schilderstape tot de hechting heeft plaatsgevonden(+/- 25 min.)  Positioneer deze 1 mm boven de grond om beschadiging door vocht te voorkomen.  Zaag de horizontale listel op maat en plaats deze tussen de twee verticale listels in de listelgroef van het kopstuk.

2. Pas de deurlijsten aan, aan de lengte en breedte van uw deurkast.  Al naar gelang de gekozen deurlijsten kan  het noodzakelijk zijn de lijsten nog in verstek te zagen.  

Opgepast: je dient de deurlijst aan de kant van de scharnieren en slot, 8 mm verwijderd vande binnenzijde van de deurkast te plaatsen– dit verhindert beschadiging van de deurlijst door de schieter van het slot -. De deurlijsten aan de andere kant plaats je gelijk met de deurkast –ditom de op breedte afgezaagde deurkast netjes af te werken.  Dit zal ook de lengte van jouw deurlijsten beïnvloeden.

3.      Breng montagelijm aan op de buitenste kant van de  deurkast.  Plaats de omlijstingen op de  deurkast aan de zijde van de omlijstingen 8 mm verwijderd van de binnenzijde  van de deurkast.  Aan de andere kant  positioneer je deze gelijk met de deurkast.   Hou de omlijstingen op hun plaats met schilderstape tot de hechting  heeft plaats gevonden (+/-25 min.).   Positioneer deze lijsten 1 mm boven de grond om beschadiging door  opstijgend vocht te voorkomen.     

4.      Positioneer de dagschieter in het omkeerbare slot in de  gewenste deurdraairichting en plaats het slot in het deurblad met de  bijgeleverde schroeven.  

5.      Plaats de deurkruk.

6.       Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast,  listel en deurlijsten af met montagelijm om opstijgend vocht te  voorkomen.    

Indien je hebt gekozen voor een afgewerkte Smart deur  bent u nu klaar!  Indien je gekozen hebt  voor een houten of voorgeverfde Smart deur dien je deze nog verder af te  werken.  

Afwerking van houten en voorgeverfde deuren:

Indien je hebt gekozen voor een houten Smart deur dan is het noodzakelijk om deze snel – binnen de week na plaatsing- af te werken.  Vooraleer van start te gaan is het noodzakelijk dat u de deuren goed opschuurt, reinigt en ontvet. Je mag deze deuren nooit afwerken met een waterdragende vernis.  Het afwerken met een kleurloos vernis kan lijmdoorslag geven en wordt afgeraden.  Elke garantie hier omtrent wordt niet verstrekt. Je werkt best jouw houten deuren af met een olie.

Indien je hebt gekozen voor een voorgeverfde deur dan is het noodzakelijk om deze met een dekkende lakverf te behandelen.  Vooraleer van start te gaan is het noodzakelijk dat je de deuren goed opschuurt, reinigt en ontvet.  Vervolgens behandel je de deuren en kassement 3x volledig –m.a.w. alle elementen-.  Tussen de drie behandelingen door laat u de verf opdrogen en schuurt je jouw deurgeheel lichtjes op met schuurpapier (korrel  240).  

Belangrijke opmerkingen:

Controleer vooraleer te installeren of jouw woning droog genoeg is. Deuren mogen enkel geplaatst worden in een bouw met max. 10% muurvocht.

Hoe kan je voldoen aan de nieuwe isolatie richtlijnen? Deze nieuwe richtlijnen stellen bepaalde eisen aan de luchtcirculatie tussen verschillende woonruimtes.  Om hier aan tegemoet te komen kan je jouw deurblad 6 mm afkorten.  Je hebt dan een speling van min. 10 mm.

Je kan jouw scharnierboringen verstevigen door de overschot van jouw deurkast te gebruiken.  Zaag 3 blokjes van 3 cm op 8 cm uit de resten van de deurkast.  Lijm die aan de achterkant van jouw deurkast, gelijk met de voorkant en ter hoogte van de scharnieruitsparing. Wanneer je de scharnieren aanbrengt in de voorziene uitsparingen, schroef je doorheen de deurkast en de  verstevigingsblokjes.  

Deze deuren zijn enkel geschikt voor gebruik  binnenshuis.  

Stockeer deze deuren droog en liggend voor de installatie.

Behandel jouw deuren met zorg na het verwijderen van de verpakking zodat deze op geen enkele manier kunnen beschadigd worden.    

Indien het afkorten van een deur noodzakelijk is, dan  dien je dit aan de onderkant van de deur te doen.  De deur mag niet meer dan 10 mm worden  afgekort om de stabiliteit en de verhoudingen te behouden.   Let wel , je zal uw deurkast dan ook met  dezelfde dimensie –ook aan de onderkant- dienen af te korten.  

Indien bij deze Smart deur ook glas wordt bijgeleverd  gelden de aanvaardingscriteria van glasdeuren volgens het VGI  (www.vgi-fiv.be)    

Avant de commencer, veuillez lire  ces instructions profondément avant de commencer l’installation :

 

Eléments de porte   

Ces portes d'intérieur prêtes à poser doivent être combinées avec les "Smart doorframe sets" ou avec les éléments  de porte "Smart door elements" que vous pouvez combiner comme vous  Ie désirez. Vérifiez bien si vous disposez d'une porte, d'un ébrasement, des  chambranles, 3 charnières, 1 serrure & une poignée. En plus, ces portes  sont réversibles. Cela signifie qu'elles peuvent être utilisées pour une ouverture droite ainsi que pour une ouverture gauche. Les charnières, la  serrure, l'ébrasement ainsi que la porte sont spécialement développés à cet effet.

Outillage

Pour l’installation vous avez également besoin de colle de montage, d’un pistolet à colle, de la mousse de montage PU (250 ml  la porte), d’un mètre, d’un niveau d’eau, des cales en bois, d’une scie, d’un  cutter, d’une perceuse et d’un crayon.    

Préparatifs

  • Vérifiez si l'ouverture dans le mur est de 6 à 12 cm plus large et de 2,5 à 6 cm plus haut que la feuille de porte. L'ouverture entre le cadre et le mur sera couverte par vos architraves.  Les chambranles couvrent l’espace entre le mur et l’ébrasement.
  • Il est aussi important de  vérifier si la largeur de l’ébrasement est assez large pour vos murs.  Cela se fait par mesurer vos murs en haut,  au milieu et en bas.  La largeur de votre ébrasement doit être plus large ou égale à la valeur mesurée la plus  large. Cette valeur la plus large est à la fois la  largeur à laquelle vous devez ajuster votre ébrasement. (La largeur de  l’ébrasement)    
  • Choisissez la position et le sens de rotation de votre porte. Tournant vers l’extérieur ou vers l’intérieur? A gauche ou à droite?  Tout est possible avec cette porteréversible

 

Installation en 3 étapes simples :

Etape 1 : Préparation de  l’ébrasement & de la feuille de porte :

1.    Coupez votre ébrasement (gauche,  droite, et côté supérieur) de largeur. (Voir ci-dessus, La largeur de l'ébrasement).

2.    Coupez la pièce supérieure de  l'ébrasement sur mesure. La bonne longueur = Largeur de la porte + 5 mm + 2x  l'épaisseur de l'ébrasement. Par exemple, votre feuille de porte est de 830  mm de large et l'épaisseur de votre ébrasement est de 15 mm, il vous faut  découper votre ébrasement supérieure à 865 mm.

3.    Vissez les 3 parties des  charnières destinées à l'ébrasement sur l'ébrasement - partie charnière pour ébrasement = partie arrondie -. (Voir aussi les notes importantes : fixation charnières  renforcées.)

4.    Fixez la plaque de serrure dans  l'ébrasement.

5.    Vissez les 3 parties des charnières  destinées au panneau de porte sur le panneau de porte - partie panneau =  partie carrée -, 100% nivelé à la partie latérale du panneau de porte.

Avant le montage final de l'ébrasement, il est recommandé de vérifier si la partie de l'ébrasement charnière  et la feuille de porte s'emboitent bien.

Etape 2 : Fixation de  l’ébrasement et de la porte dans l’ouverture murale :

1.    Fixez la partie supérieure de  l'ébrasement à l'aide des 4 vis de forage transversalement sur les jambes  verticales de l'ébrasement.

2.    Fixez l'ébrasement à l'aide d'une  cale d'au moins 1 mm au-dessus du sol dans l'ouverture murale. Le jeu de 1 mm  est nécessaire pour éviter des dommages éventuellement causés par l'eau. Veillez également à ce que les 2 jambes verticales de l'ébrasement soient nivelées. Ceci est important dans le cas où  votre sol n’est pas nivelé.

3.    Calez l'ébrasement temporairement dans l'ouverture dans le mur avec les cales, et cela entre la tête et la  partie supérieure de l'ouverture murale.

4.    Nivelez la partie charnière de  l'ébrasement avec le mur, aussi bien vertica1ement qu'horizontalement et  fixez cette position temporairement avec des cales.

5.    Une fois que la partie charnière de l'ébrasement est fixée de niveau temporairement, installez le panneau de  porte.

6.    Maintenant nivelez et callez aussi  la partie serrure de l'ébrasement à l'aide de cales.

7.    Avant la fixation finale. ouvrez la porte plusieurs fois pour vous assurer qu'il y ait suffisamment de jeu autour de la feuille de porte (2,5 mm des deux côtés). Ajuster si nécessaire.

       Fixer l'ébrasement de manière  permanente, on peut procéder de 2 façons:

       Option 1: Fixez l'ébrasement de façon permanente avec de la mousse PU:  Appliquez une quantité limitée de mousse entre le mur et l'ébrasement.

       Option 2: Fixez le cadre avec des vis á distance. (Conseillé pour les  portes lourdes): Forez des trous dans la rainure du listel au niveau des charnières,  au niveau de la serrure et 20 cm du bas. Serrez les vis à distance avec tampon pour fixer l'ébrasement. Appliquez une quantité limitée de mousse de montage entre le mur et le chambranle.

8.    Le temps de séchage (mousse) +/-  60min. Enlevez l’excédent de mousse avec un cutter. Attention : ne  remplissez les joints ouverts que partiellement. La mousse se dilate après  l’application.

  

Etape 3 : Finition ébrasement :

1.    Installez les 2 listels verticaux dans la rainure dans l'ébrasement désignée pour les listels, avec de la colle de montage et gardez-les temporairement en place avec de la bande adhésive  jusqu'à fixation finale. (+/- 25 min.) Positionnez les 2 listels verticaux aussi 1 mm au-dessus du sol pour éviter les dommages causés par l'humidité. Coupez le listel horizontale à la longueur désirée et fixez-le entre les 2  listels verticaux dans la rainure dans l'ébrasement supérieur.

2.    Ajustez les chambranles à la longueur et la largeur de votre ébrasement. Tout selon votre choix de chambranles, il pourrait être nécessaire de scier les chambranles en onglet.

Attention: Sur le côté de la porte  vous devez positionner les chambranles à 8 mm de distance du bord intérieur  du cadre. Cela permettra d'éviter que la serrure endommage vos chambranles.  Les chambranles de l'autre côté doivent être positionnés au niveau du cadre  pour un finissage parlait. Tout cela  influencera les dimensions de vos chambranles.

3.    Appliquez de la colle sur le bord  extérieur du cadre. Positionnez les chambranles à 8 mm de distance du bord  intérieur du cadre (sur le côté de la porte) A l'autre côté vous nivelez la position des chambranles avec le bord intérieur du cadre. Les chambranles sont temporairement fixés en place jusqu'à fixation finale (+/- 25 min.). Positionnez les chambranles également à 1 mm au-dessus du sol pour éviter les dommages causés par l'humidité.

4.    Placez ensuite la penne de la serrure dans le sens de rotation voulu et vérifiez si la serrure fonctionne correctement avant de la monter dans le panneau de porto.

5.    Installez la poignée.

6.    Appliquez de la colle de montage entre le jeu de 1 mm entre le châssis, les architraves, les listels et te sol  pour éviter les dommages causés par l'humidité.

Dans le cas où vous avez choisi une porte préfinie, vous avez maintenant installé avec succès votre porte.  Dans le cas où vous avez choisi une porte en bois non finie ou une porte  prépeinte, il faut encore effectuer la finition.

  

La finition des portes en bois et  des portes à prépeintes :

Si vous avez choisi une porte en bois il est nécessaire de la finir rapidement - endéans une semaine après  l'installation-.   Avant d'entamer la  finition, il est nécessaire de poncer, nettoyer et dégraisser votre porte. Il  est interdit de finir ces portes avec un vernis à base d'eau. Une finition  avec un vernis naturel peut aussi accentuer les marques de colle. En  conséquence. il est donc recommandé de ne pas utiliser un vernis naturel.  Aucune garantie n'est procurée relative à cette finition. Il est recommandé  de finir ces portes en bois avec une finition à l'huile.

Si vous avez choisi une porte à peindre, il est nécessaire de la trailer avec une peinture de couverture.  Avant de commencer la finition de votre porte, il est nécessaire de la poncer, nettoyer et dégraisser. Ensuite, vous traitez la porte et tous ses éléments 3x entièrement. Entre chaque traitement, vous laissez sécher la peinture et vous poncez légèrement le tout, avant d'appliquer la couche  suivante (Grain 240).

Remarques importantes :

Avant l'installation, vous devez vérifier si votre maison est suffisamment sèche. Les portes doivent être installées uniquement avec une humidité murale max. de 10%.

Comment répondre aux nouvelles  directives d'isolation? Ces directives imposent certaines règles sur la circulation d'air entre les différents lieux de vie. Pour être conforme. vous  pouvez couper vous porte 6 mm au fond. En faisant cela, vous aurez un jeu de 10 mm.

Vous pouvez renforcer la fixation  des charnières en utilisant les restants de votre ébrasement. Coupez 3 pièces  de 3 cm par 8 cm de vos déchets d'ébrasement et collez-les à l'arrière de  votre ébrasement au niveau des charnières. En fixant vos charnières, vous  vissez à travers le cadre et les pièces de fortification

Ces portes ne conviennent que pour un usage interne

Stockez ces portes à un endroit sec et horizontalement avant l'installation.

Traitez vos portes avec précaution après avoir enlevé l'emballage pour éviter que les portes soient endommagées.

En cas de nécessité de couper cette porte, vous devez le faire au bas de la porte. Il est interdit de couper plus de 10 mm afin de préserver la stabilité et les proportions de la  porte. Attention: si vous coupez votre porte, vous devrez ajuster votre cadre  en conséquence (également en bas).

Pour des portes vitrées les règles  d'acceptation de VGI sont d'application (https://www.vgi-fiv.be/ )