VIDEOPDF DOWNLOAD

Lees  deze instructies volledig alvorens van start te gaan:  

 

Deurelementen  

Vooraleer je aan de installatie begint, controleer eerst of u beschikt over 2 stalen  frames en een Hydro frame met glazen component.

 

Gereedschappen

Gedurende  de installatie dien je in het bezit te zijn van de volgende elementen:  montagelijm, een kitpistool, een rolmeter, een waterpas, een boormachine, een  spring mes en een potlood.

   

Plaatsing  van een stalen frame in 3 eenvoudige stappen:

Stap  1: Het aftekenen van het frame

1.1         Bepaal eerst en vooral de positie waarop je het frame  wilt plaatsen in jouw deur. Positioneer hiervoor het stalen frame in het hydro  frame en plaats deze op jouw deurblad.

1.2         Eens de gewenste positie gekend is en het frame waterpas  gehouden wordt kunt deze positie aftekenen. Dit doet je best langs de buiten  kant van het frame aan de hand van een potlood.

Stap  2: Het uitzagen.

2.1         Om het uit zagen mogelijk te maken gaan we beginnen met  het uitboren van de 4 uiterste hoeken van jouw afgetekende framepositie.

2.2         Eens deze hoeken uitgeboord zijn kun je gebruik maken  van jouw spring mes om de afgetekende lijnen uit te zagen. Hiervoor ga je best  klokgewijs tewerk. Het is belangrijk dat je tijdens het uitzagen telkens

langs de  buitenkant van de afgetekende lijnen zaagt. Dit staat een speling toe zodat  het frame beter in de deur past.

2.3 Verwijder  hierna het uitgezaagde blokje uit de deur en verwijder al het stof uit de vensteropening.

 

Stap  3: Frame onderdelen in het deurblad plaatsen.

3.1 Plaats  de Hydro frame in de deuropening en controleer of deze goed past en waterpas  staat, pas de opening in het deurblad aan indien dit niet het geval is.

3.2 Eens de  Hydro frame juist past kunnen we deze vastlijmen.

3.3 Kleef hierna de 2 stalen frames over het Hydro frame en maak gebruik van de schilder tape om deze samen te houden gedurende de droogtijd.

Veuillez lire ces instructions  profondément avant de commencer l'installation:

 

Eléments  de porte

Avant de  commencer l'installation, vérifiez si vous êtes en possession d'un chassis en  acier et deux Hydro-cadres avec composant de verre.

Outillage  

Pendant Ie  placement du cadre vous avez besoin de: colle de montage, un pistolet à  colle, un ruban à mesurer, un niveau, une perceuse, une scie sauteuse et un  crayon.

 

Le  placement du cadre en acier en 3 simples etapes:

Êtape  1: Marquage du cadre

1.1  Placez Ie cadre en acier dans Ie cadre hydro et  placez-le sur votre feuille de porie afin de déterminer la position sur  laquelle vous voulez placer votre cadre en acier.

1.2  U n e f o is que Ia position souhaitée est connue et que Ie cadre est  à niveau, vous po uvez marquer cette position au crayon. Marquer la position du cöté extérieur du cadre.

 

Étape 2: Sciage.

2.1  Afin de savoir scier la partie marquée du cadre nous  allons d'abord forer les quatre coins de la position marquée.

2.2 Utiliser les trous de forage pour découper la partie marquée sur votre  porte avec la scie sauteuse. Il est re comm andé de procéder dans Ie sens des  aiguilles d'une montre

2.3 Retirez Ie bloc découpé de la porte et enle vez toute  la poussière.

 

Etape 3: Placer les composants  du cadre dans la porte.

3.1 Placez Ie cadre hydro dans  la porie et assurez-vous qu'il est parfaitement droit et à niveau. Si cela  n'est pas Ie cas ajustez l'ouverture.

3.2 Une fois que Ie cadre Hydro  a la taille exacte nous pouvons Ie coller de manière permanente.

3.3 Ensuite collez les 2 cadres  en acier sur Ie cadre Hydro et utilisez Ie ruban adhésif pour tenir les 2  parties l'un à l'autre jusqu'à ce que la colle est sèche