VIDEOPDF DOWNLOAD

Lees deze instructies volledig alvorens van start te  gaan:


Deurelementen:  Controleer of je beschikt over een deur blad, een deur  kast, deur1ijsten, 3 onzichtbare scharnieren, een magnetisch slot en een  deurklink. Bovendien is het belangrijk te weten dat deze deuren omkeerbaar  zijn. Dit betekent dat ze zowel rechts als linksdraaiend kunnen geïnstalleerd  worden. De scharnieren, het slot, het kozijn en deur zijn speciaal ontworpen  voor.

Gereedschappen: Om de plaatsing te kunnen voltooien moet je beschikken  over de volgende gereedschappen: montagelijm, een kitpistool, PU  montageschuim, schilder tape, een rolmeter, een waterpas, een aantal spieën,  een cirkelzaag met langs geleider, een cutter mes, een schroefboormachine en  een potlood.

Voorbereidingen: Vooraleer je jouw deur bestelt, moet je bepalen welke afmetingen je nodig hebt.  Jouw  deuropening moet minimum 8 cm breder en 4 tot 6 cm hoger zijn dan het  deurblad.

De standaard maten van de Eclipse deuren zijn 2015 x  830. Dit betekent dat je hiervoor een deuropening van 2020 hoog en minimum 838  breed moet hebben.

 

Plaatsing van een Eclipse deur in 3 eenvoudige stappen:

 

Stap 1: Voorbereiding van deurkast en deurblad

1.1      Om de  deurkasten op de juiste maat te zagen moet je eerst de dikte van jouw muur  opmeten, de beste manier hiervoor is om het op verschillende hoogtes op te  meten. De hoogste gemeten waarde zal de waarde zijn die we gaan gebruiken als  breedte voor de deurkasten.

1.2      Vervolgens  gaan we het kopstuk van de deurkast op maat zagen, hiervoor gaan we de  breedte van de beide benen van de deurkast optellen met de breedte van jouw  deurblad en een extra 5 mm voor speling.

Voorbeeld: Indien jouw deurblad 830 mm is en jouw deurkast benen een dikte hebben van 18 mm dien je kopstuk op 871 mm ingekort te worden. we zijn aan deze waarde bekomen door 2x 18 mm op te tellen met 830 mm  en 5mm.

 

Stap 2: Montage en plaatsing deurkast:


2.1  Schroef het kopstuk van de deurkast vast aan de benen  van de kast.

2.2  Plaats het kader in de deuropening met behulp van  enkele spieën. Deze bevestig je bovenaan en onderaan het kader. Zorg ervoor  dat de kader minimum 1 mm van de grond opgeheven is. Hetis belangrijk dat  beide benen even hoog staan en waterpas zijn.

2.3  Plaats de schamierkant van de deurkast vlak met de muur  alsook waterpas door middel van spietjes ter hoogte van de scharnieren.  Schroef de scharnieren hierna in het kader vast.

2.4  Eens de scharnieren vast zijn kunnen we het deurblad in  de scharnierenhangen hangen en vastschroeven.

2.5  Klem het been van het kader langs de slotkant vast met  behulp van spietjes, zorg ervoor dat deze loodrecht en vlak met de muur  staat.

2.6  Open het deurb1ad meermaals om na te gaan of de speling  rondom het deurblad goed is.

2.7  Voor het definitief vast zetten van de deurkast gaan we  gebruik maken van afstandsschroeven.

2.8  Boor hiervoor gaten in de groef voor het listel ter  hoogte van de scharnieren, het slot en 20 cm boven de grond.

2.9  Schroef hierna de afstand schroeven met plug vast .

2.10 Eens de deurkast vast staat gaan we een beperkte  hoeveelheid montageschuim tussen de muur en de deurkast spuiten. Deze laten  we ongeveer 1 uur uitharden

2.11 Eens het montageschuim uitgehard is. (ongeveer 1 h)  gaan we het overtollige schuim verwijderen met een cuttermes.

 

Stap 3: Afwerking  deurkast:

3.1  Kleef de 2 verticale listels vast in de voorziene  listelgroef op 1 mm van de grond door middel van montagelijm en hou de  listels op hun plaats met schilders tape tot de hechting heeft  plaatsgevonden. (25 min)

3.2  Zaag het horizontale liste1 op maat en kleef deze vast  tussen de 2 verticale listels van het kopstuk.

3.3  Pas de deurlijsten aan op de lengte en breedte van jouw  deurkast.

3.4  Kleef hierna de omlijsting aan de hand van montagetijm  vast op de buitenkant van de deurkast. Hou rekening dat de omlijsting op 1 mm  van de grond moet zijn. Hou de omlijsting op zijn plaats met schilderstape  tot de hechting voltooid is. ( gemiddeld 25 min)

3.5  Schroef hierna het slot vast in het deurblad.

3.6  Bevestig hierna de slotplaat in het voorziene  uitgeboorde gedeelte van de deurkast.


Belangrijk:  indien je de deur wil kunnen sluiten, moet je de toegang naar het slot in de  deur vrijmaken. Dit gebeurt door het sleutelgat uit te boren.

3.7  De positie van dit slot is 95mm loodrecht onder het  middelpunt van de krukas en 50 mm verwijdert van de rand van de deur. Eens  het punt op jouw deurblad aangeduid is kun je deze uitboren met een diameter  van 22mm.

3.8  Plaats de deurkruk.

 

Belangrijke opmerkingen:

Controleer vooraleer te installeren of jouw woning droog  genoeg is. Deuren mogen enkel geplaatst worden in een bouw met max. 10% muurvocht.

Hoe kan je voldoen aan de nieuwe isolatie richtlijnen?  Deze nieuwe richtlijnen stellen bepaalde eisen aan de luchtcirculatie tussen  verschillende woonruimtes. Om hier aan tegemoet te komen kan je uw deurblad 6  mm afkorten. Je hebt dan een speling van min. 10 mm.

Je kan jouw scharnierboringen verstevigen door de  overschot van uw deurkast te gebruiken. Zaag 3 blokjes van 3 cm op 8 cm uit  de resten van de deurkast. Lijm die aan de achterkant van jouw deurkast, gelijk  met de voorkant en ter hoogte van de scharnieruitsparing. Wanneer je de  scharnieren aanbrengt in de voorziene uitsparingen, schroeft je doorheen de  deurkast en de verstevigingsblokjes.

Deze deuren zijn enkel geschikt voor gebruik  binnenshuis.

Stockeer deze deuren droog en liggend voor de  installatie.

Behandel jouw deuren met zorg na het verwijderen van de  verpakking zodat deze op geen enkele manier kunnen beschadigd worden.

Indien het afkorten van een deur noodzakelijk is , dan  dien je dit aan de onderkant van de deur te doen. De deur mag niet meer dan  10 mm worden afgekort om de stabiliteit en de verhoudingen te behouden. Let  wel , je zal jouw deurkast dan ook met dezelfde dimensie -ook aan de onderkant-  dienen af te korten.

Indien bij deze deur ook glas wordt geleverd, gelden de  aanvaardingscriteria van glasdeuren volgens het VGI ( https://www.vgi-fiv.be/).

Veuillez lire ces instructions  profondément avant de commencer l’installation:

 

Eléments de porte: Vérifiez bien si vous disposez  d’une porte, d’un ébrasement, des chambranles, 3 charnières invisibles, 1  serrure magnétique et une poignée. A l’achat de ce produit vous ne devez pas  prendre compte de votre direction d’ouverture de portes, ces portes sont réversibles.  Cela signifie qu’elles peuvent être utilisées pour une ouverture droite ainsi  que pour une ouverture gauche. Les charnières, la serrure, l’ébrasement ainsi  que la porte sont spécialement développés à cet effet.

Outillage: Pour l’installation vous avez  besoin des outils suivant: de la colle de montage, un pistolet à glue, de la  mousse de montage PU, d’un mètre, d’un niveau d’eau, des cales en bois, d’une  scie, d’un cutter, d’une perceuse et d’un crayon.

Préparatifs: Avant de commander ce produits,  vérifiez si l’ouverture de porte dans le mur est 8 cm plus large et 4 à 6 cm  plus haut que la feuille de porte. Deuxièmement, il est important de vérifier  si la largeur de l’ébrasement est plus large que vos murs.

Les mesures standard des portes Eclipse sont  2015x830. Cela signifie que pour installer cette porte vous aurez besoin d’un  ouverture de porte d’au moins 2020mm de haut et 838mm de large.

 

Choisissez la position et le sens de rotation de  votre porte. Tournant vers l’extérieur ou vers l’intérieur? A gauche ou à  droite? Tout est possible avec cette porte réversible.

 

Installation en 3 étapes simples:

 

Etape 1: Préparation de l’ébrasement & de la  feuille de porte:

1.1.  Pour découper l’ébrasement a la  bonne taille, il suffit de mesurer la largeur de vos murs du haut jusque en  bas. La plus haute valeur mesurer sera la largeur sur laquelle on ajustera  l’ébrasement.

1.2.  Ensuite, coupez la pièce  supérieure de l’ébrasement sur mesure. Pour obtenir la largeur désirée, on additionne  les mesures suivantes: largeur de la porte + 5mm (jeux entre la porte et  l’embrasement) + 2x l’épaisseur de l’ébrasement (18mm).

Par exemple, votre feuille de porte est 830mm de  large et l’épaisseur de votre ébrasement est 18mm. Dans ce cas, la mesure de  votre ébrasement sera 871mm. Nous avons obtenu ce résultat en additionnant  830+5+(2x18).

 

Etape 2: Fixation de l’ébrasement et de la porte  dans l’ouverture murale:

2.1    Vissez la partie supérieure de l’ébrasement sur  les jambes verticales de l’ébrasement.

2.2    Calez l’ébrasement dans l’ouverture de porte.  Places les cales à gauche et à droite de la partie supérieure de l’ouverture  murale. Faites en sorte que l’ébrasement est fixez à minimum 1mm du sol.

2.3    Mettez l’ébrasement du côté de la charnière a  niveau avec le mur, aussi bien verticalement qu’horizontalement et fixez  cette position avec des cales et vissez la charnière à l’ébrasement.

2.4    Une fois que les charnières sont attacher,  accrocher et vissez la porte aux charnières.

2.5    Maintenant mettez à niveau la partie du côté  serrure de l’ébrasement et callez la.

2.6    Ouvrez la porte plusieurs fois pour vous assurer  qu’il y ait suffisamment de jeu autour de la feuille de porte.

2.7    On va utiliser des vis d’écartement pour fixer  l’ébrasement de manière permanente.

2.8    Pour cela, forez des trous dans la rainure du  butoir de porte au niveau de charnières, au niveau de la serrure et à 20cm du  sol.

2.9    Serrez les vis d’écartement pour fixer  l’ébrasement.

2.10 Une fois que l’ébrasement est bien  attaché, appliquez une quantité limitée de mousse de montage entre le mur et  le chambranle.

2.11 Apres une heure la mousse est  séché, enlevez l’excédent de mousse avec un cutter.

Etape 3: Finition ébrasement:

3.1 Installez les 2 butoir de porte  verticaux dans la rainure de l’ébrasement désignée à 1mm au-dessus du sol  avec de la colle de montage et gardez-les temporairement en place avec de la  bande adhésive jusqu’à ce que la colle sèche (environ 25min).

3.2 Coupez le butoir de porte  horizontale à la longueur désirée et fixez-le entre les 2 butoir verticaux de  la rainure de l’ébrasement supérieur.

3.3 Ajustez les chambranles à la  longueur de votre ébrasement.

3.4 Coller les chambranles a niveau  1mm sol sur le cadre. Collez les chambranles à l’aide de tape jusqu’à ce que  la colle sèche (+/- 25min)

3.5 Placez la serrure dans la porte et  vissez la.

3.6 Fixez la plaque de serrure dans la  partie preforé de l’ébrasement.

3.7 Si vous souhaitez savoir fermer la  porte à clé il va falloir forer un accès dans la porte vers la serrure. La position exacte se situe à 95mm  en dessous du centre de l’axe de poignée de porte et à 50mm de la serrure.  Une fois que cet endroit est indiqué sur votre porte, vous êtes prêt à forer  avec une mèche de diamètre 22mm.

3.8 Installez la poignée.

 

Remarques  importantes:

Avant l’installation, vous devez  vérifier si votre maison est suffisamment sèche. Les portes doivent être  installées uniquement avec une humidité murale maximum de 10%.

Comment répondre aux nouvelles directives  d’isolation? Ces directives imposent certaines règles sur la circulation  d’air entre les différents lieux de vie. Pour être conforme, vous pouvez  couper votre porte 6mm au fond. En faisant cela, vous aurez un jeu de 10mm.

Vous pouvez renforcer la fixation  des charnières en utilisant les restants de votre ébrasement. Coupez 3 pièces  de 3cm par 8cm de vos déchets d’ébrasement et collez-les à l’arrière de votre  ébrasement au niveau des charnières. En fixant vos charnières, vous vissez à  travers le cadre et les pièces de fortification.

Ces portes ne conviennent que pour  un usage interne.

Stockez ces portes à un endroit  sec et horizontalement avant l’installation.

Traitez vos portes avec précaution  après avoir enlevé l’emballage pour éviter que les portes soient endommagées.  

En cas de nécessité de couper  cette porte, vous devez le faire au bas de la porte. Il est interdit de  couper plus de 10mm afin de préserver la stabilité et les proportions de la  porte. Attention: si vous coupez votre porte, vous devrez ajuster votre cadre  en conséquence (également en bas).

Pour des portes vitrées les règles  de VGI sont d’application.

Les conditions de vente sont  applicables à tous les commandes.